भक्तपुर बचत तथा बचत ऋण सहकारी संग लि १७ औ बार्षिक साधारण सभामा आ.व. ०७७/७८ को संरक्क्षित फिर्ता कोष बापट प्रमाणपत्र ग्रहण गर्दै संस्थाका सचिब रुद्र नारायण लाख ज्यु

भक्तपुर बचत तथा बचत ऋण सहकारी संग लि १७ औ बार्षिक साधारण सभामा आ.व. ०७७/७८ को संरक्क्षित फिर्ता कोष बापट प्रमाणपत्र ग्रहण गर्दै संस्थाका सचिब रुद्र नारायण लाख ज्यु

Leave a Reply

Your email address will not be published.